زلزله امیدیه

خورنا: زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ˈریشترˈ روز یکشنبه امیدیه در استان خوزستان را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 06:23:19 به وقوع پیوسته است. این زمین لرزه در 30.71 درجه شمالی و 49.68 درجه شرقی و در عمق 20کیلومتری زمین رخ…
خورنا: زلزله‌ای به بزرگی 2 و 5 دهم ریشتر شهرستان امیدیه در استان خوزستان را لرزاند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2 و 5 دهم ریشتر ساعت 13 و 5 دقیقه شهرستان امیدیه را لرزاند. این زمین‌لرزه در عمق 18 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده…