زلزله امیدیه

37
خورنا: زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ˈریشترˈ روز یکشنبه امیدیه در استان خوزستان را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 06:23:19…
37
خورنا: زلزله‌ای به بزرگی 2 و 5 دهم ریشتر شهرستان امیدیه در استان خوزستان را لرزاند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2 و 5 دهم ریشتر ساعت 13 و 5 دقیقه شهرستان امیدیه را لرزاند. این زمین‌لرزه…