زایمان در قطار تهران اندیمشک

خورنا: علیرضا محمودی افزود: به دنبال بروز درد زایمان برای این زن جوان،قطار مذکور در ایستگاه ˈمازوˈ از توابع بخش الوار گرمسیری اندیمشک متوقف شده و با کمک نیروهای اورژانس این خانم باردار زایمان خود را انجام داد و سپس سریعا جهت انجام مراقبتهای درمانی مادر و نوزاد توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام علی…