ر بالادست، سد و نیروگاه دز اندیمش

خورنا – سعید رئوفی نسب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: وضعیت پایداری سد دز کاملاً عادی است و در حال حاضر میزان ورود آب به دریاچه کمتر از ۲ هزار مترمکعب بر ثانیه رسیده است که متناسب با…