ر بالادست، سد و نیروگاه دز اندیمش

خورنا – سعید رئوفی نسب در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: وضعیت پایداری سد دز کاملاً عادی است و در حال حاضر میزان ورود آب به دریاچه کمتر از ۲ هزار مترمکعب بر ثانیه رسیده است که متناسب با نیاز و ظرفیت سد دز ذخیره و حجم آب مازاد رها سازی می‌شود. وی گفت: میزان ورود آب به مخارن سد…