رییس کانون فرهنگی تربیتی سیّد احمد خمینی (ره)

اندیمشک شهری بدون سینما

خورنا:بعد از سالها به همّت کارکنان جوان کانون فرهنگی تربیتی آموزش و پرورش اندیمشک، « سینما کانون » در این شهرستان راه اندازی شد. به گفته یاقوت‌پور؛ رییس این کانون، پس از ارائه طرح ابتکاری « زنگ سینمای مدارس در ۱۲۰۰ کانون فرهنگی تربیتی سراسر کشور » به وزارتخانه و…