رییس پلیس

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اندیمشک

خورنا   هدف از راه‌اندازی و بازگشایی این شهرک ایجاد فضای آموزش و آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی برای تمام سنین در مقاطع تحصیلی مختلف است. وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین آسیب در مبحث ترافیک متوجه کودکان است، لزوم آموزش این قشر به منظور کاهش مشکلات ترافیکی احساس می‌شود. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اندیمشک اضافه…