رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان دزفول

خورنا: رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان دزفول از صعود گروه های کوهنوردی این شهرستان به قلل یخچال والوند خبر داد و گفت: این صعود به مناسبت چهارم خرداد روز مقاومت و پایداری مردم دزفول انجام شد. به گزارش ایرنا ˈ غلامحسین حسنپورˈ روز شنبه افزود:گروه…