رییس مرکز بهداشت شهرستان دزفول

خورنا: رییس مرکز بهداشت شهرستان دزفول از تعطیل شدن 139 مرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی از ابتدای سال تا کنون خبر داد. به گزارش ایرنا دکترˈ بیتا چاییده ˈ روز چهارشنبه همزمان با روز ملی بهداشت محیط ضمن تشریح عملکرد واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دزفول افزود:از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه،28 هزار و…