رییس مرکز بهداشت اندیمشک

37
خورنا: رییس مرکز بهداشت اندیمشک از اجرای طرح آهن یاری در مدارس دخترانه این شهرستان خبر داد. ˈفریدون کاظمیˈ روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: این طرح در دبیرستانهای دخترانه مناطق شهری و روستایی اندیمشک اجرا شده…