رییس مرکز بهداشت اندیمشک

خورنا: رییس مرکز بهداشت اندیمشک از اجرای طرح آهن یاری در مدارس دخترانه این شهرستان خبر داد. ˈفریدون کاظمیˈ روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: این طرح در دبیرستانهای دخترانه مناطق شهری و روستایی اندیمشک اجرا شده است. وی افزود:در این طرح بیش از 78 هزار قرص آهن بین بیش از پنج هزار دانش آموز توزیع شد. کاظمی با…