رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان

خورنا: رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: در بودجه سال 93 سهم درآمدزایی استان خوزستان 50 درصد است که این مسئله برای استان خوزستان بسیار مهم است. ˈسید جواد سعدون زادهˈ در آخرین جلسه شورای اداری استان که عصر چهارشنبه در محل استانداری خوزستان برگزار شد با اشاره به اینکه خوزستان موتور محرک اقتصاد کشور است بیان…