رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور

خورنا: رییس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور از فعالیت و مشارکت 500هزار خیر مدرسه ساز در امر ساخت و تجهیز مدارس مورد نیاز در ایران خبر داد.  ˈدکتر رضا حافظی ˈچهارشنبه در آیین جشنواره خیرین مدرسه سازعشایر در سالن طلاییه اهواز گفت: یکهزار خیر…