رییس شورای شهر اهواز

خورنا: رییس شورای شهر اهواز با اشاره به اینکه فضاهای شهری باید برای معلولان استان مناسب سازی شود گفت: معلولان نیز جزیی از جامعه هستند و باید مانند سایر اقشار جامعه بهترین خدمات را دریافت کنند. رامی علاسوند صبح چهارشنبه در دیدار با اعضاء جامعه معلولین استان خوزستان که در محل این انجمن برگزار شد گفت: یکی از مشکلات جامعه معلولان…