رییس شورای اسلامی شهر حمزه

رییس شورای اسلامی شهر حمزه خبر داد؛

خورنا: رییس شورای اسلامی شهر حمزه از توابع بخش چغامیش دزفول از استعفای دسته جمعی پنج نفر اعضای این شورا خبر داد. ˈ حجت الله خواجویˈ افزود:اعضای شورای اسلامی شهر حمزه از توابع بخش چغامیش دزفول در اعتراض به عدم رسیدگی مسوولان به وضعیت اعطای زمین و مشکل مسکن اهالی این شهر…