رییس ستاد نوروزی شهرداری آبادان

37
خورنا: رییس ستاد نوروزی شهرداری آبادان گفت: تعداد 400 تخته چادر در پنج اقامتگاه نوروزی پیش بینی شده برای اسکان میهمانان نوروزی آبادان برپا می شود. عبدالرضا دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر از سالن ولیعصر(عج)، سالن چند منظوره…
37
خورنا: رییس ستاد نوروزی شهرداری آبادان گفت: پنج اقامتگاه نوروزی برای اسکان میهمانان نوروزی آبادان آماده می شود. به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈعبدالرضا دیدار ˈ دوشنبه در دومین نشست ستاد نوروزی آبادان در شهرداری این شهر افزود:…