رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

خورنا: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره از 14تا 21 اسفند امسال در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اهواز برگزار می شود. به گزارش خورنا از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان،ˈ امیرحسین نظریˈ هدف از برگزاری این نمایشگاه راچحمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و…