رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

خورنا: به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و ارزش افزوده، مجوز احداث دو طرح صنایع تبدیلی کشاورزی در اهواز صادر شد. مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان روز دوشنبه در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: این دو طرح شامل تهیه آردجو و برنج کوبی به ظرفیت تولیدسالانه 10هزار تن می باشد. ˈمحمود حقیقت خواهˈ افزود: این…