رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول

37
خورنا: مجهزترین مرکز جراحی قلب استان خوزستان روز شنبه در آیینی در دزفول افتتاح و به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار ایرنا رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در آیین بهره برداری طرح های بهداشتی و درمانی…