رییس دادگستری اندیمشک

IMG_1746-300x200

این زمین ها فاقد هرگونه تغییر کاربری جهت فروش هستند؛

خورنا : رئیس دادگستری اندیمشک به مردم در خصوص خرید از پروژه باغ شهر پیامبران هشدار داد. به گزارش خبرنگار خورنا از اندیمشک، علی غیاثوند…