رییس دادگستری اندیمشک

این زمین ها فاقد هرگونه تغییر کاربری جهت فروش هستند؛

خورنا : رئیس دادگستری اندیمشک به مردم در خصوص خرید از پروژه باغ شهر پیامبران هشدار داد. به گزارش خبرنگار خورنا از اندیمشک، علی غیاثوند رئیس دادگستری اندیمشک با بیان این خبر اظهار داشت: طی روزهای اخیر شایعات و تبلیغات…