رییس خانه صنعت و معدن خوزستان

خورنا: رییس خانه صنعت و معدن خوزستان از اعمال سیاست‌های قهری برخی ادارات استان نسبت به صنایع و بخش‌های تولیدی استان گلايه‌ کرد.   فرامرز احمدی‌نژاد اظهارکرد: سیاست‌های قهری ادارات بر صنایع بسیار آزاردهنده است.   وی افزود:…