رییس جدید آموزش وپرورش گتوند

37
خورنا: طی آیینی از زحمات رییس پیشین آموزش وپرورش گتوند تقدیر و ˈ یوسف علیدادیˈ به عنوان رییس جدید این اداره معرفی شد. آیین تودیع و معارفه رییس پیشین و جدید آموزش وپرورش گتوند با حضور مسوولان محلی و استانی…