رییس امور اراضی کشور

خورنا: معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس امور اراضی کشور گفت:سرانه زمین کشاورزی قابل تولید و قابل کشت برای هر ایرانی دو هزار متر مربع است. احمد افشار در نشست بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان دزفول افزود: در کل کشور 164 میلیون هکتار زمین وجود دارد که حدود 15 میلیون هکتار آن به…