رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان شوش

خورنا: همایش پیاده روی خانوادگی با هدف ˈحمایت از ثبت جهانی محوطه باستانی شوشˈ ، روز جمعه برگزار شد.  در این همایش شرکت کنندگان مسیر دو کیلومتری از محل پارک میراث (ویندی) تا باغ موزه شوش پیاده روی کردند. در این برنامه فرهنگی ، ورزشی بیش از یکهزار…