رییس اداره راه و شهرسازی ماهشهر

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی ماهشهر از تکمیل پروژه بزرگراه امیدیه – ماهشهر خبرداد و گفت: این بزرگراه به طور کامل زیر بار ترافیک رفت. ˈرحیم عتیقیˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این بزرگراه 46 کیلومتر طول دارد که 21 کیلومتر آن توسط یک پیمانکار و مابقی هم توسط پیمانکاری دیگر…