رییس اداره راه و شهرسازی اهواز

خورنا: این محور ضمن اتصال اهواز به شهرهای شرقی و شمال شرق خوزستان اعم از ایذه، باغملک، رامهرمز و بهبهان، این استان را به استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، بوشهر در جنوب غرب کشور و اصفهان متصل می کند. رییس اداره راه و شهرسازی اهواز گفت: پل برومی اهواز به عنوان پل دسترسی تنها…