رییس اداره راه و شهرسازی اندیمشک معرفی شد

خورنا : طی آئینی با حضور مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان ، رییس راه و شهرسازی اندیمشک معرفی شد. نصرالله دهقانی مدیر کل در این مراسم گفت:در طول تمام سالهای گذشته به لحاظ مالی هیچ سالی به اندازه سالهای 91 و 92 سخت نبود اما انشالله بارقه های امید خوبی برای امسال در حال آمدن است. وی افزود:نگهداری و توسعه…