رییس اداره راه و شهرسازی اندیمشک معرفی شد

12
خورنا : طی آئینی با حضور مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان ، رییس راه و شهرسازی اندیمشک معرفی شد. نصرالله دهقانی مدیر کل در این مراسم گفت:در طول تمام سالهای گذشته به لحاظ مالی هیچ سالی به اندازه سالهای…