رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول

37
خورنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از دستگیری یک فروشنده غیرمجاز جانواران وحشی در این شهرستان خبر داد.  فرهاد قلی نژاد ˈافزود:در پی گشت و کنترل محدوده بازار دزفول از یک مغازه فروش پرندگان زینتی ، یک قلاده سنجاب…