رییس اداره حفاظت محیط زیست اهواز

رییس اداره حفاظت محیط زیست اهواز بیان کرد

خورنا ˈمهرداد شریفیˈ دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود:با توجه به اینکه در فاضلاب صنعتی و شهری، انواع بیماری ها و فلزات سنگین وجود دارد در مرکز بهداشت شرق اهواز جلسه ای با حضور نماینده فرمانداری ،رییس محیط…