رییس اداره حفاظت محیط دشت آزادگان

خورنا: رییس اداره حفاظت محیط دشت آزادگان گفت: پنج نفر متخلف شکار در دشت آزادگان دستگیر شد. به گزارش دوشنبه روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، استاد چینی گر اظهار داشت : در پی هماهنگی بعمل آمده بین اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان و فرماندهی هنگ مرزی دشت آزادگان و تلاش پرسنل آن فرماندهی…