رییس اداره تعاون روستایی بهبهان

خورنا:  رییس اداره تعاون روستایی بهبهان از خرید تضمینی بیش از 22هزار و 572 تن گندم از کشاورزان این شهرستان خبر داد. ˈعباس کیوانˈ افزود: این مقدار گندم از ابتدای فصل خرید تاکنون به نرخ تضمینی توسط مراکز خرید شهرستان بهبهان از کشاورزان خریداری شده است. وی با بیان اینکه برداشت و…