رییس آموزش و پرورش آبادان

37
خورنا: رئیس اداره آموزش و پرورش آبادان گفت: بین همه دانش آموزان کتاب‌های درسی توزیع شده و در این خصوص هیچ مشکلی نداریم. سید محمد مولوی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش که سالن…