ریزگرد

خورنا | احمدرضارستمی: دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه توزیع برق، آب و مخابرات در روز شنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۵ در استان خوزستان در خصوص روند ارائه خدمات درمانی به بیماران و مراجعین به بیمارستانهای تابعه دانشگاه…

دکتر ایدنی

خورنا   دکتر ایدنی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به عواملی که سلامتی خوزستانی ها را تهدید می کند اظهار داشت:مشکل عمده توسعه نیافتگی است با یکسری مسائل در سطح کلان و ملی مواجه هستیم مانند اینکه الگوی بیماری ها تغییر کرده است. وی ادامه داد:خوشبختانه بخاطر برنامه های بهداشتی که بعد از انقلاب داشتیم  شبکه…