ریاست دانشگاه آزاد

خورنا: سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی هم به عضویت فیس‌بوک درآمده است. دکتر حمید میرزاده عصر یکشنبه 31 شهریورماه و در آغاز ترم تحصیلی جدید، با ایجاد یک صفحه شخصی در فیس‌بوک، ابراز امیدواری کرده که روزی دسترسی به این شبکه اجتماعی برای همه آزاد شود. سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین پست خود،…