ریاست دانشگاه آزاد ایذه

خورنا – خورنا – محمد گودرزی / این مراسم با حضور دکتر لک ریاست دانشگاه خوزستان، دکتر زرین آبادی ریس دبیرخانه هیات امنا این دانشگاه، حجه الاسلام سیدکمال موسوی امام جمعه ایذه وتنی چند از مسولین محلی برگزار شد در ابتدا مراسم دکتر درویشپور به ارائه عملکرد دوسال ونیم گذشته…