ریاست جمهوری ماهشهر

خورنا: امروز(چهارشنبه) زنجیره انسانی در حمایت از دکتر روحانی در ماهشهر برگزار میشود. به گزارش خورنا، هوادارن دکتر روحانی، نامزد مطرح انتخابات ریاست جمهوری در بندرماهشهر در اقدامی خلاقانه قصد برگزاری یک زنجیره انسانی در حمایت از دکتر روحانی دارند. این زنجیره انسانی روز چهارشنبه 22 خردادماه در خیابان منتظری ماهشهر راس ساعت…