رگزاری دوره‌های ویژه تابستانه

خورنا: مدیر مرکز فنی و حرفه‌ای هندیجان از برگزاری دوره‌های ویژه تابستانه در مرکز فنی و حرفه‌ای این شهرسان خبر داد. علی قنواتی گفت: به‌منظور ارتقای سطح کشاورزی در بین روستائیان شهرستان، مرکز فنی و حرفه‌ای هندیجان اقدام به برگزاری دوره‌هایی در این زمینه کرده است. وی افزود: رشته‌های کشاورزی این مرکز در زمینه‌های زراعت کار سبزیجات، زراعت کار…