رگبار

فرماندار اهواز

خورنا : اسماعیل ارزانی لحظاتی  در اهواز با تایید این خبر اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در منطقه کوروش و در خیابان اقبال این منطقه صورت گرفته است. وی در خصوص چگونگی این حادثه خاطرنشان کرد: افراد ناشناسی سرنشینان یک خودروی زانتیا که به دلیل مراجعه یکی از اعضای خانواده به عابر بانک در خیابان اقبال کوی کوروش…