رگبار

جنایات داعش در عراق, قتل عام دختران دبیرستانی

فرماندار اهواز

خورنا : اسماعیل ارزانی لحظاتی  در اهواز با تایید این خبر اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در منطقه کوروش و در خیابان اقبال این منطقه صورت گرفته است. وی در خصوص چگونگی این حادثه خاطرنشان کرد: افراد ناشناسی…