رکورد

خورنا -در ادامه کسب افتخارات پیاپی پتروشیمی فن آوران در مسیر توسعه و پیشرفت، این شرکت توانست بازهم رکوردی جدید در میزان تولید به ثبت برساند. به نقل از ریاست  واحد منوکسید کربن  مهندس شهریاری :  با تلاش و زحمات شبانه روزی پرسنل بهره برداری وهمکاری سایر واحدها ، این مجتمع توانست برگ زرین دیگری را در کارنامه ی خود به ثبت…
خورنا: شرکت پتروشیمی کارون با تولید 1327 تن تولوئن دی ایزوسیانات، 4186 تن اسید کلریدریک و 3030 تن اسید نیتریک در آبان ماه به حد نصاب جدیدی در تولید هر سه محصول خود از ابتدای راه اندازی تاکنون دست یافت. پتروشیمی کارون تنها تولید کننده ایزوسیانات ها در خاورمیانه است که با تولید تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) با خلوص…