رکورد

خورنا -در ادامه کسب افتخارات پیاپی پتروشیمی فن آوران در مسیر توسعه و پیشرفت، این شرکت توانست بازهم رکوردی جدید در میزان تولید به ثبت برساند. به نقل از ریاست  واحد منوکسید کربن  مهندس شهریاری :  با تلاش و زحمات شبانه…
37
خورنا: شرکت پتروشیمی کارون با تولید 1327 تن تولوئن دی ایزوسیانات، 4186 تن اسید کلریدریک و 3030 تن اسید نیتریک در آبان ماه به حد نصاب جدیدی در تولید هر سه محصول خود از ابتدای راه اندازی تاکنون دست…