رکورد بارگیری شمش آهن

خورنا: معاون دریایی و بندری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) از کسب رکورد جدید بارگیری شمش آهن با تناژ 7 هزار و یک تن به یک فروند کشتی خبر داد. علیرضا خجسته اظهار کرد: در جریان بارگیری 19 هزار و 952 تن محموله شمش آهن بر روی یک فروند کشتی خارجی، این رکورد به میزان 7 هزار و یک…