رژه نیروهای مسلح در اندیمشک

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس

خورنا – همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح در اندیمشک برگزار شد. به گزارش خورنا از اندیمشک، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح در اندیمشک برگزار شد. User…