رچسب تاریخ تولید و تاریخ انقضا محصول

رئیس مركز بهداشت اندیمشك در گفت و گو با خورنا:

خورنا – فریدون کاظمی رییس مرکز بهداشت اندیمشک در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار کرد: به دنبال انجام بازدیدها و بازرسی‌های مستمر توسط کارشناسان بهداشت مرکز بهداشت اندیمشک ۳ واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت…