ريیس پرديس رسول اكرم(ص)

37
خورنا: ريیس پرديس رسول اكرم(ص) دانشگاه فرهنگیان خوزستان با اشاره به مشكلات كمبود فضا و امكانات در اين دانشگاه، گفت: برنامه‌ای برای راه‌اندازی مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري نداریم.  یداله اقدامی اظهار کرد: قرار است هشت…