ريیس‌کل دادگستری خوزستان

37
خورنا: ريیس‌کل دادگستری خوزستان خواستار اصلاح و ارتقای کارکرد شیوخ در بین عشایر شد. محمدباقر الفت در نشست با سران عشایر عرب، اظهار كرد: تا زمانی که وظیفه شیخ را به حل و فصل دعوی محدود کنیم، جایگاه وی…