روژه تعویض شبکه فرسوده برق روستاهای بخش الوار گرمسیری

مدیر توزیع نیروی برق اندیمشک:

خورنا – عبدالرضا داچک اظهار داشت: پروژه تامین برق منازل ۶۴ واحدی مسکن مهر غدیر واقع در منطقه شهری کوی ولایت این شهرستان با اعتبار ۶۳۹ میلیون ریال انجام شد. وی افزود: این پروژه با نصب دو دستگاه ترانسفورماتور ۴۰۰…