روند ساخت بیمارستان الوار اندیمشک

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک دکتر ا حمد مجیدیˈ افزود:این بیمارستان با اعتبار اولیه 20 میلیارد ریال در حال ساخت می باشد ضمن اینکه کل اعتبار پیش بینی شده برای این بیمارستان 25 تخته ،حدود 40 میلیارد ریال است. وی گفت:زیربنای این ساختمان1600 متر مربع است که در صورت احداث و بهره برداری آن کمک شایانی به…