روند درمان طاهره قاسمی

خورنا: بعد از انتشار گزارشی از وضع طاهره قاسمی، دختری که هر روز نفس هایش به شماره میرفت و لحظه به لحظه با مرگ دست و پنجه می زد ، مردم استقبال فراوانی برای کمک به این دختر از خود نشان دادند. طاهره و خانواده اش در شهر سردشت زیدون از توابع شهرستان بهبهان در شرقی…