روغن زیتون نامرغوب

خورنا: سید سعید میرنظامی افزود:  با توجه به توزيع و فروش  روغن زيتون با نام تجاري رود بارك در سطح بازار استان  ، بدون علامت  استاندارد و كيفيت نا مطلوب، از هم استاني هاي عزير خواهشمند است از خريد و يا مصرف اين محصول خودداري نمايند. وی ادامه داد: لذا مصرف كنندگان  در صورت مشاهده و…