روشنایی معابر در روستاها

خورنا: مدیر امور برق حمیدیه از بهره برداری 16پروژه روشنایی معابر در روستاهای تابع این شهرستان با نصب 744 دستگاه چراغ لاک پشتی خبر داد. ˈشعاع عیداویˈ روز شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: این طرح ها در روستاهای گبر زهیه، غفیله، سید استار، ملیحه، سید حسین، جنادله، شیخ خلف، العوده، آلبوعید1، علاونه ضعیف، علاونه فای، صندیحه 1،…