روستای کوهشور

خورنا – رییس اداره برق ایذه از اقدامات این اداره جهت مقابله با پیش بینی افزایش دماهوای استان خبر داد. به گزارش خبرنگار خورنا از ایذه، احمد منصوری مدیر اداره برق شهرستان ایذه در این خصوص گفت: باتوجه به پیش بینی هواشناسی استان نسبت به افزایش دما در هفته آینده جهت مدیریت پایداری شبکه و تعدیل بار ایستگاه اصلی شهرستان…