روستاییان شوش

خورنا: اهالی هشت روستای شوش در دیدار با فرماندار این شهرستان خواستار تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ، احداث جاده و اجرای طرح هادی شدند.  فرماندار شهرستان شوش به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی به منظور بررسی مسایل و مشکلات مناطق روستایی این شهرستان به بخش فتح المبین شوش سفر…