روستاییان شادگان

37
خورنا: مدیر جهاد کشاورزی شادگان خواستار افزایش دو برابری سهمیه سبوس برای حمایت از دامداران این شهرستان شد. حمید مطرودی اظهار کرد: به‌منظور مساعدت و همیاری بیشتر به دامداران، جهاد کشاورزی این شهرستان اقدامات مطلوب و موثری را در دستور…