روستاییان سد گتوند

خورنا: فرماندار لالی بیان داشت :عصر امروز شنبه قرار داد خرید یک فروند قایق برای تردد روستاییان آبماهیک در حاشیه سد گتوند بین شرکت منابع آب و نیروی ایران به عنوان متولی ساخت این سد و سپاه پاسداران شهرستان لالی منعقد می شود. خسرو کیانی بیان داشت: این قایق توسط سپاه پاسداران شهرستان لالی تهیه شده…